ارور های یخچال های ال جی و رفع error

ارور Er FS در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطای Er FS در ساید بای ساید ال جی مربوط به سنسور فریزر است.

علت بروز ارور یا پیغام Er FS دریخچال ساید بای ساید، ایراد مربوط به سنسور فریزر، اتصالات، برد  و … است.
هنگامی که ارور Er FS روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایان می‌شود، برای رفع عیب نیاز به بررسی از طرف تکنسین وجود دارد.

ارورهای یخچال ال جی

ارور Er rS در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطا Er rS در ساید بای ساید ال جی، مربوط به سنسور یخچال می‌باشد.

علت بروز ارور یا پیغام Er rS دریخچال ساید بای ساید LG،  ایراد در سنسور یخچال، اتصالات ، برد  و … است.
هنگامی که ارور Er rS روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌کنید، نیاز است دستگاه از سوی کارشناس بررسی شود.

ارور Er FF ساید بای ساید ال جی


ارور یا کد خطای Er FF در ساید بای ساید ال جی به دلیل بروز ایراد در فن فریزر است.

علت بروز ارور یا پیغام Er FF دریخچال ساید بای ساید، ایراد در فن اواپراتور، موتور فن، اتصالات و … است.
هنگامی که ارور Er FF روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایان می‌شود، می‌بایست دستگاه را برای رفع عیب و تعمیرات به تعمیرگاهی مطمئن بسپارید.

ارور Er CF ساید بای ساید ال جی


ارور یا کد خطا Er CF در ساید بای ساید ال جی مربوط به بروز مشکل در فن کندانسور است.

هنگامی که ارور Er CF روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌کنید، احتمال خرابی وجود دارد و توصیه‌ می‌کنیم، از کارشناس برای بررسی و تعمیر دستگاه کمک بخواهید.

ارور Er CO در ساید بای ساید ال جی


ارور یا پیغام خطا Er CO در ساید بای ساید الجی به دلیل قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی است.

علت بروز ارور یا پیغام Er CO در یخچال ساید بای ساید ایراد در اتصالات، سیم کشی، برد و … است.
هنگامی که ارور Er CO روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایش داده می‌شود، نیاز است دستگاه از طرف کارشناس ماهر بازدید شود.

ارور F dS در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطا F dS در ساید بای ساید LG، نشان دهنده‌ی بروز مشکل در سنسور دیفراست فریزر است.

علت بروز ارور یا پیغام F dS در یخچال ساید بای ساید، ایراد در سنسور دیفراست، اتصالات و … می‌باشد.
هنگامی که ارور F dS روی نمایشگر ساید بای ساید نمایش داده می‌شود، نیاز به بررسی از سوی کارشناس وجود دارد.

بخوانید  یخچال اسنوا

ارور F dH در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطا F dH در ساید بای ساید ال جی مربوط  به هیتر دیفراست فریزر است.

هنگامی که ارور F dH روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌کنید، برای رفع عیب، نیاز به بررسی از طرف تکنسین وجود دارد.

ارور dS F در ساید بای ساید ال جی


ارور یا کد خطا dS F در ساید بای ساید ال جی مربوط به بروز مشکل سنسور دیفراست (برفک زدایی) فریزر است.

علت بروز ارور یا پیغام dS F دریخچال ساید بای ساید ایراد در سنسور دیفراست، اتصالات  و … می‌باشد.
هنگامی که ارور dS F روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی می‌بینید، لطفا برای رفع عیب دستگاه خود از سوی یک کارشناس مجرب و ماهر اقدام کنید.

ارور dH F در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطا dH F در ساید بای ساید ال جی به علت مشکل هیتر دیفراست (برفک زدایی) فریزر است.

هنگامی که ارور dH F روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایان می‌شود، توصیه می‌کنیم دستگاه را برای تعمیر و بررسی به کارشناس ماهر تحویل دهید.

ارور FF E در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطا FF E در ساید بای ساید ال جی مربوط به مشکل فن فریزر است.

علت بروز ارور یا پیغام FF E دریخچال ساید بای ساید ایراد در فن اوپراتور، موتور فن، اتصالات و … است.
در صورت مشاهده‌ی کد ارور FF E روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی، دستگاه خود را برای رفع عیب به کارشناس بسپارید.

ارور CF E در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطا CF E در ساید بای ساید ال جی به مشکل فن کندانسور مربوط می‌شود.

اگر ارور CF E روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایش داده می‌شود، برای رفع ایراد دستگاه خود از کارشناس ماهر کمک بخواهید.

ارور CO E در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطای CO E در ساید بای ساید ال جی به علت قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی است.

علت بروز ارور یا پیغام CO E در یخچال ساید بای ساید ایراد در اتصالات، سیم کشی، برد و … می‌باشد.
هنگامی که ارور CO E روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌کنید، برای رفع ایراد دستگاه توسط یک کارشناس ماهر و متخصص اقدام نمایید.

ارور FS E در ساید باید ساید LG


ارور یا کد خطا FS E در ساید بای ساید ال جی مربوط به سنسور فریزر است.

علت بروز ارور یا پیغام FS E دریخچال ساید بای ساید مشکل در سنسور فریزر، اتصالات، برد و … می‌باشد.
هنگامی که ارور FS E روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایش داده می‌شود، نیاز به بازدید و رفع عیب دستگاه است.

بخوانید  یخچال سایلون

ارور rS E در ساید بای ساید ال جی


ارور یا کد خطا rS E در ساید بای ساید ال جی، به دلیل مشکل سنسور یخچال می‌باشد.

علت بروز ارور یا پیغام rS E دریخچال ساید بای ساید، ایراد سنسور یخچال، اتصالات، برد  و … است.
هنگامی که ارور rS E روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌کنید، برای رفع ایراد اقدام نمایید و دستگاه را به تعمیرگاه بسپارید.

ارور E FS در ساید بای ساید ال جی


ارور یا کد خطا E FS در ساید بای ساید ال جی به علت مشکل سنسور فریزر است.

علت بروز ارور یا پیغام E FS در یخچال ساید بای ساید ایراد در سنسور فریزر، اتصالات، برد  و … است.
در صورت مشاهده‌ی کد خطای E FS روی پنل ساید بای ساید ال جی، می‌بایست تکنسین دستگاه شما را بررسی کنند.

ارور E rS در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطای E rS در ساید بای ساید ال جی نشان دهنده‌ی ایراد سنسور یخچال است.

علت بروز ارور یا پیغام E rS دریخچال ساید بای ساید ایراد سنسور یخچال، اتصالات، برد و … است.
اگر ارور E rS روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌شود، نیاز به بررسی و رفع ایراد است.

ارور E HS در ساید بای ساید ال جی


ارور یا کد خطا E HS در ساید بای ساید ال جی، مربوط به ایراد سنسور رطوبت محیط یخچال است.

علت بروز ارور یا کد خطای E HS دریخچال ساید بای ساید بروز ایراد در سنسور رطوبت، سیم کشی و … است.
در صورت مشاهده‌ی ارور E HS روی پنل ساید بای ساید ال جی، نیاز است دستگاه بازدید و رفع ایراد شود.

ارور E IS ساید بای ساید ال جی


ایراد در سنسور یخساز یخچال منجر به ارور یا کد خطای E IS در ساید بای ساید ال جی می‌شود.

هنگامی که ارور E IS روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌کنید، بهتر است دستگاه را به تعمیرکاری مطمئن برای رفع ایراد بسپارید.

ارور E gF در ساید بای ساید ال جی


ارور یا کد خطا gF E در ساید بای ساید ال جی به دلیل مشکل سنسور (جریان سنج) آب ورودی است.

علت بروز ارور یا پیغام gF E در یخچال ساید بای ساید خطای سنسور، فشار کم آب، اتصال سنسور و … می‌باشد.
در صورت مشاهده‌ی ارور gF E روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی، برای بررسی دستگاه از سوی تکنسین اقدام کنید.

بخوانید  کد خطا یا ارور ماشین لباسشویی بوش

ارور E It در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطای E It در ساید بای ساید ال جی به علت ایراد یخساز است.

چنانچه بر روی پنل ساید بای ساید ال جی پیغام E It مشاهده می‌کنید، برای تعمیر از کارشناس مجرب کمک بخواهید.

ارور E FF در ساید بای ساید ال جی


ارور یا کد خطا E FF در ساید بای ساید LG مربوط به مشکل فن فریزر است.

علت بروز ارور یا پیغام E FF در یخچال ساید بای ساید ایراد در فن اواپراتور، موتور فن، اتصالات و … می‌باشد.
هنگامی که ارور E FF روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایان می‌شود، می‌بایست برای بررسی و رفع ایراد دستگاه خود اقدام نمایید.

ارور E CF در ساید بای ساید LG


ایرادات فن کندانسور باعث بروز ارور یا کد خطای E CF در ساید بای ساید ال جی می‌شود.

هنگامی که ارور E CF روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌کنید، برای بررسی و رفع ایراد دستگاه از طرف کارشناس مجرب و ماهر اقدام نمایید.

ارور E rF در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطا E rF در ساید بای ساید ال جی مربوط به بروز ایراد در فن یخچال می‌شود.

در صورت مشاهده‌ی ارور E rF بر روی پنل نمایشگر ساید بای ساید ال جی، لازم است کارشناس برای بازدید و رفع عیب دستگاه مراجعه کنند.

ارور E IF در ساید بای ساید LG


ایراد در فن یخساز منجر به ارور یا کد خطای E IF در ساید بای ساید ال جی می‌شود.

هنگامی که ارور E IF روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی نمایش داده می‌شود، بررسی و رفع عیب دستگاه ضروری است.

ارور E CO در ساید بای ساید LG


ارور یا کد خطای E CO در ساید بای ساید ال جی به دلیل قطع شدن ارتباط بین برد مین و برد دیسپلی دستگاه است.

علت بروز ارور یا پیغام E CO در یخچال ساید بای ساید ایراد در اتصالات، سیم کشی، برد و … مربوط می‌شود.
هنگامی که ارور E CO روی نمایشگر ساید بای ساید ال جی مشاهده می‌شود، می‌بایست دستگاه از سوی کارشناس بررسی و تعمیر شود.


 

تعمیر من | نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی در استان تهران با شش ماه ضمانت تعمیرات و استفاده از متخصصین مجرب در زمینه تعمیر و نگهداری

نمایندگی غرب تهران :02144584197

نمایندگی مرکزی :02136841197

ایمیل :info@tamirman.com

درخواست آنلاین سرویسکار و تعمیرکار

مطلب رو چقدر دوست داشتین؟

روی قلب 5 کلیک کنید

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز 1

به این نوشته امتیاز بدهید.

عناوین محتوی

درخواست آنلاین سرویسکار