• اطلاعات را به دقت وارد نمایید.
  • شماره در دسترس وارد نمایید.
  • ایرادات دستگاه را به دقت بنویسید.
  • سرویسکاران تعمیر من به زودی با شما تماس خواهند گرفت لطفاً صبور باشید.
  • تعمیر من با ارائه ضمانت نامه کتبی شش ماهه تمام خدمات و تعمیرات خود را به نحو شایسته ارائه خواهد کرد.

    نمایندگی غرب تهران :02144584197

    نمایندگی مرکزی :02136841197

    ایمیل :info@tamirman.com

ثبت درخواست اینترنتی