تصویر پیدا نشد !
0

مشتری

ردیفنام و نام خانوادگینوع دستگاهبرند دستگاهآدرس دقیقشرح ایرادات دستگاه
1خانم زارعییخچالجنرال - اجنرال-سوپر جنرالشهرک ولیعصر خ اقایی کوچه محمدی پ۴۱ ط۲

یخچال صدا می‌داده یه بوی سوختگی خفیف بلند شده اما یخچال کارمیکرده وخنک کنندگی داشته الان ازبرق کشیده شده

ردیفنام و نام خانوادگینوع دستگاهبرند دستگاهآدرس دقیقشرح ایرادات دستگاه

نظرات کاربران

درخواست آنلاین سرویسکار